O NAS

Powstanie domu kultury na osiedlu Pobitno datuje się na 1983 rok. W 2003 roku budynek przeszedł gruntowny remont z dobudowaniem sceny oraz dostosowaniem parteru do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniu 1 stycznia 2010 roku placówka została włączona w struktury Rzeszowskiego Domu Kultury, jako jedna z jego filii działających na terenie miasta.

W Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno odbywają się zajęcia dla maluchów, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działają grupy artystyczne, w tym Zespół Tańca Brzucha Gussel. Organizowany jest ponadto letni i zimowy wypoczynek dla dzieci oraz imprezy i wydarzenia kulturalne dla mieszkańców.

Archiwa