HARMONOGRAM ZAJĘĆ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ RODZAJ
ZAAWANSOWANIA
GRUPA WIEKOWA INSTRUKTOR
PONIEDZIAŁEK
16:00 – 16:45 ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI
I RODZICÓW (ZAWIESZONE)
2 – 3 Iwona Wywrocka
17:00 – 18:00 PLASTYKA 4 – 5 Iwona Wywrocka
18:00 – 20:00 8 – 10
18:15 – 19:00 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Danuta Zielińska
19:00 – 19:45
19:45 – 20:30 ZAJĘCIA WOKALNE zajęcia grupowe 10+
18:00 – 20:00 ZESPÓŁ TAŃCA BRZUCHA GUSSEL 16+ Oksana Kostoń-Vailo
20:00 – 21:00 GIMNASTYKA KRĘGOSŁUPA (ZAWIESZONE)
18+ Martyna Burek
WTOREK 16:00 – 16:45 NAUKA GRY NA PIANINIE zajęcia indywidualne Danuta Zielińska
17:30 – 18:00
18:00 – 18:45
18:45 – 19:30
16:45 – 17:30 ZAJĘCIA WOKALNE zajęcia indywidualne
17:00 – 19:00 STUDIO AKTORSKIE 7 – 12 Magdalena Pocałuń-Dydycz
ŚRODA 16:30 – 17:30 JĘZYK ANGIELSKI grupa początkująca 6 – 7 Katarzyna Wojdak
17:30 – 18:30 8+
17:00 – 18:00 TANIEC NOWOCZESNY grupa początkująca 4 – 6 Martyna Burek
18:00 – 20:00 TANIEC WSPÓŁCZESNY grupa początkująca 12+
18:15 – 19:15 SZACHY (ZAWIESZONE)
zajęcia indywidualne 12+ Roman Wąsik
19:15 – 20:15 SZACHY
20:00 – 21:00 AEROBIK (ZAWIESZONE) 18+ Martyna Burek
CZWARTEK 14:45 – 15:30 NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ zajęcia indywidualne Danuta Zielińska
17:30 – 18:15
18:15 – 19:00
19:00 – 19:45
15:30 – 16:00 NAUKA GRY NA PIANINIE
zajęcia indywidualne

16:00 – 16:45
16:45 – 17:30
19:45 – 20:30
17:00 – 19:00 ZESPÓŁ TAŃCA BRZUCHA GUSSEL 16+ Oksana Kostoń-Vailo
PIĄTEK
17:00 – 18:00 TANIEC NOWOCZESNY (ZAWIESZONE)
grupa początkująca 4 – 6 Martyna Burek
18:00 – 19:30 TANIEC WSPÓŁCZESNY grupa początkująca 12+
20:00 – 21:00 AEROBIK (ZAWIESZONE) 18+ Martyna Burek